Osis

SUSUNAN PENGURUS OSIS

SMK NEGERI 1 DUKUHTURI

PERIODE 2015/ 2016

 

MITRATAMA            : SARIFATULA A'ENI                                XI AP 3

MITRAMUDA           : ISTIKOMAH                                            XI AK 2

SEKRETARIS            : GINA AGNIA AULIA                                XI AP 1

SEKRETARIS I         : LAELA AZRI MAULIDA                            XI AP 2

SEKRETARIS II        : YUSTIKA AMALIA                                    X AP 3

BENDAHARA          : SYAHLA AZIQHOH DZAHABY               XI AK 4

BENDAHARA I        : ISTI DWI MALIHATUN                            XI AK 2

BENDAHARA II      : NADIA SAKINAH                                      X AK 4

 

SEKSI BIDANG

1.    SEKBID KETAQWAAN KEPADA TUHAN YME

KETUA                    : RIN OKKE MAULISKI                                            XI TKJ 2

SEKRETARIS           : NAHDLOTUS SHOBAH                                       XI AK 3

ANGGOTA              : 1.  ATIKA NUR FAIZAAH                                      XI AK 1

2.    TRI SUCI AMBARWATI               X AK 4

3.    NUR AFNI AENUL FADHILAH   X AK 1

4.    LAELATUL HAJIJAH                    X PE 2

5.    ROKHMATUL ATIQOH              X AK 1

2. SEKBID KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA      

KETUA                       : MUHAMAD VIKI RISKIYANTO             XI TKJ 2

SEKRETARIS            : LAELY NUR AZIZAH                               XI AP 2

ANGGOTA                : 1. M. FACHRUL MUHTADI                   X AP 2

2. NIKEN VONI INAYAH                  X PE 2

3. SEPTIARA DWI PUSPA                X PE 3

3. SEKBID PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

KETUA                       : ERNA ISMIASIH                                     XI PE 1

SEKRETARIS            : ALFIANA RIZANTI                                   X PE 1

ANGGOTA                : 1. DWI HASTUTI                                    X MM 1

2. NUR ASIYAH                                 X AP 1                       

4.  SEKBID BERORGANISASI PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMIMPINAN

KETUA                       : FITROTUN NISSA                                  XI AP 1

SEKRETARIS            : RINI WULAN DARI                                  XI TKJ 2

ANGGOTA               

1. ALIYATUL KHAQIQI                     X MM 1

2. OKKA AYU SOFIYANTI                 X TKJ 2

5. SEKBID KEPRIBADIAN BERBUDI PEKERTI LUHUR

KETUA                       : ULFI APRIYANI                                      XI AP 3

SEKRETARIS            : M. FARIZ AJI BASRI                                 XI PE 2

ANGGOTA               

1. DHEA TARA MONIKA                  X MM 2

2. DIVYA FITRIANI                            X AK 2

6. SEKBID KETRAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN

KETUA                       : SOLEHATUN HASANAH                      XI PE 3

SEKRETARIS            : UMMU AFIFAH                                       XI AP 3

ANGGOTA                : 1. SITI NURHANAH                               X AK 3

2. NI'MATUL AFIYAH                       X AK 3

3. M. AGUS SETIAWAN                   X MM 1

7.  SEKBID PRESEPSI APRESIASI DAN KREASI SENI

KETUA                       : M. ZAKKI MAHATIR                              XI TKJ 1

ANGGOTA                : 1. AYU NABILA                                      X MM 2

2. FRISCA DEAR MARIA                  X PE 3

3. WINDA ANGGUN ASTUTI          X TKJ 1

8.  SEKBID KESEGARAN JASMANI DAN DAYA KREASI

KETUA                       : SEPTYANA AYU NOVITA                      XI AK 4

ANGGOTA                : 1. NURUL AYU WIRJAYANTI                X AP 1

2. RINI INDRIYANI                            X AK 2          

3. EKA SULISWATI                         X TKJ 1