AGENDA WISUDA DAN PELEPASAN KELAS XII

Diberitahukan kepada seluruh kelas XII Tahun pelajaran 2015/ 2016 Bahawa acara wisuda dan pelepasan dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Mei 2016 di SMK Negeri 1 Dukuhturi. Dan galdi bersih wisuda dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Mei 2016, pada hari itu juga akan diadakan sosialisasi dari Kampus Magistra Utama Tegal. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh siswa pada tanggal di atas demi kelancaran acara tersebut. Terima Kasih.